PARADENTOSE

Hvis en tandkødsbetændelse ikke behandles, kan det udvikle sig til paradentose. Paradentose er en tandkødsbetændelse, der har spredt sig til de dybereliggende væv. Dette vil medføre varigt tab af tanden rodhindefibre og efterfølgende nedbrydning af knoglen.

SÅDAN SIDDER DINE TÆNDER

Tænderne sidder fast i kæbeknoglen, ved hjælp af små rodhindefibre. De små fibre, hæfter tanden fast til kæbeknoglen, som sidder på hele tandroden.

HVAD ER SUNDT TANDKØD?

Sundt tandkød er lyserødt, nubret, mat i overfladen og ligger helt stramt omkring tanden. Det bløder ikke efter tandbørstning eller ved brug af tandtråd og mellemrumsbørster. For at bevare et sundt tandkød er det vigtigt at tænderne holdes rene.

HVAD ER TANDKØDSBETÆNDELSE?

Tanden har hvidlige/gullige belægninger omkring tanden og tandkødet. Plakken består af levende og døde bakterier. Får man ikke fjernet plakken, kan tandkødet blive irriteret, rødt, hævet og ømt. Tandkødet kan bløde når man børster tænder og bruger tandtråd. Hvis man fjerner plakken og tandsten kan tænderne holdes rene, hvilket får tandkødsbetændelsen til at forsvinde i løbet af få dage og tandkødet kan blive sundt igen. Nogle mennesker danner tandsten hurtigere end andre og skal derfor sørge for at få tænderne renset ofte.

HVAD ER PARADENTOSE?

Hvis en tandkødsbetændelse ikke behandles, kan det udvikle sig til paradentose. Paradentose er en tandkødsbetændelse, der har spredt sig til de dybereliggende væv. Dette vil medføre varigt tab af tanden rodhindefibre og efterfølgende nedbrydning af knoglen.

Tandkødet vil være hævet, rødt og løst. Hvis plakken ikke børstes væk, vil den forkalke og blive til tandsten, det er hårdt og det kan man ikke fjerne selv. Bakterierne har så mulighed for at komme ned i tandkødslommen og bevirke yderligere destruktion af de omkringliggende væv. Tandsten har en meget ru overflade og den kan ikke børstes rent. Tanden mister herefter fæstet i knoglen, hvilket gør at tænderne bliver mere løse. Grundet betændelsen starter der en nedbrydning af det omkringliggende væv.

Andre årsager til paradontose kan være, tobaksrygning, arvelig disponering, dårlig mundhygiejne, diabetes, nedsat immunforsvar samt stress. Derfor går vi meget op i at behandle denne lidelse på lige fod med andre systemiske sygdomme for at give patienterne den bedste sundhed.

HVORDAN BEHANDLES PARADENTOSE?

Det er vigtigt at få foretaget en paradentosebehandling, hvor der bliver fjernet tandsten og bakterier i tandkødslommen, så tænderne ikke mister mere fæste. Hvis tandkødet er ømt, kan det være nødvendigt at lokalbedøve området. Vi vil instruere dig i hvordan tænderne holdes rene og hvilke hjælpemidler som vil hjælpe dig, så sygdommen ikke udvikler sig yderligere.

Det er derfor vigtigt, at du kommer regelmæssigt til tandeftersyn og får kontrolleret dine tandkødslommer samt får taget røntgenbilleder, da det viser hvor fremskreden sygdommen er.

SPØRG TANDLÆGEN